دپارتمان آموزش گروه معماری برهان

ارائه دهنده خدمات در زمینه آموزش معماری

بهترین آموزش های معماری با اساتید خبره                           ارائه دهنده مدارک معتبر

همکاری با موسسات و دانشگاه های معتبر                         گروه های پرسش و پاسخ

آموزش های رایگان

ورکشاپ های آنلاین

مجموعه ما

0
هنرجو

0
مدرس

0
پکیج آموزشی

0
ساعت محتوای تولید شده

منتظر اتفاق های خوب بیشتر باشید ...

گروه معماری برهان متشکل از متخصصان معماری، انرژی و مدلسازی اطلاعات ساختمان با هدف توسعه صنعت ساختمان به شکل مدیریت شده در فرآیند BIM، همچنین آموزش تخصصی جامعه مرتبط با ساختمان، به معماری، طراحی سازه، طراحی تأسیسات، رندرینگ و آماده سازی طرح معماری، همچنین مدلسازی اطلاعات ساختمان و شبیه سازی انرژی و نور در بخـش اجرا و آموزش مـی پردازد.

شبکه های اجتماعی
نمادها