02 مرداد
6:00 ب.ظ - 9:00 ب.ظ این ورکشاپ به صورت آنلاین در بستر Skyroom برگزار می گردد.

فرآیند طراحی مدرسه با رویکرد مدیریت سبز

18 خرداد
6:00 ب.ظ - 9:00 ب.ظ این ورکشاپ به صورت آنلاین در بستر Skyroom برگزار می گردد.

مدلسازی اطلاعات ساختمان

28 بهمن
5:00 ب.ظ - 6:30 ب.ظ این ورکشاپ به صورت آنلاین در بستر Skyroom برگزار می گردد.

انرژی Revit

20 اسفند
6:00 ب.ظ - 9:00 ب.ظ این ورکشاپ به صورت آنلاین در بستر Skyroom برگزار می گردد.

موفقیت در آزمون نظام مهندسی معماری

04 اسفند
6:00 ب.ظ - 9:00 ب.ظ این ورکشاپ به صورت آنلاین در بستر Skyroom برگزار می گردد.

وبینار پروپوزال نویسی

27 بهمن
7:00 ب.ظ - 9:00 ب.ظ این ورکشاپ به صورت آنلاین در بستر Skyroom برگزار می گردد.

ورکشاپ آنلاین از Revit تا BIM