تاریخ شروع

18:00

جمعه - 1400/12/20

تاریخ پایان

21:00

جمعه - 1400/12/20

آدرس

این ورکشاپ به صورت آنلاین در بستر Skyroom برگزار می گردد.

مدرس دوره : مهندس فاطمه کاظمی

  • کارشناسی ارشد مهندسی معماری
  • عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان
  • طراح، مجری و ناظر پروژه‌های معماری

این دوره آموزشی شامل :

  • معرفی آزمون نظام مهندسی و بخش‌های مختلف آن
  • آشنایی با منابع آزمون و تکنیک‌های خودخوانی
  • چگونگی خواندن منابع و نکات ناگفته آزمون
  • مدیریت منابع آزمون و نحوه تست‌زنی
  • و هر آنچه برای موفقیت در آزمون به شما کمک خواهد نمود …

این وبینار به شما کمک خواهد نمود که چطور با خودخوانی در آزمون‌های نظارت، طراحی و اجرا موفق شوید !