تاریخ شروع

18:00

چهارشنبه - 1400/12/04

تاریخ پایان

21:00

چهارشنبه - 1400/12/04

آدرس

این ورکشاپ به صورت آنلاین در بستر Skyroom برگزار می گردد.

مدرس دوره : مهندس نیکو طاهری

مدیر داخلی و مشاور انرژی گروه معماری برهان
بازرس انجمن علمی مدیریت مصرف انرژی ایران

این دوره آموزشی به صورت آنلاین در اسکای روم توسط مجموعه آموزشی برهان برگزار می گردد.

این دوره آموزشی شامل :

  • نحوه جستجو در منابع و معرفی برخی منابع پرکاربرد
  • چگونگی انتخاب موضوع پروژه
  • قواعد نگارش پروپوزال
  • چگونگی جمع آوری پیشینه پژوهش
  • چگونگی تنظیم روش پژوهش و مرحله بندی پژوهش
  • نحوه منبع دهی