مدیرعامل گروه معماری برهان

کارشناسی ارشد معماری

دارای پروانه از صنف تزئینات دکوراسیون داخلی ساختمان استان اصفهان

دارای هشت سال سابقه طراحی معماری

مدرس نرم افزارهای تخصصی معماری و مدلسازی اطلاعات ساختمان