02 مرداد
6:00 ب.ظ - 9:00 ب.ظ این ورکشاپ به صورت آنلاین در بستر Skyroom برگزار می گردد.

فرآیند طراحی مدرسه با رویکرد مدیریت سبز

28 بهمن
5:00 ب.ظ - 6:30 ب.ظ این ورکشاپ به صورت آنلاین در بستر Skyroom برگزار می گردد.

انرژی Revit