20 اسفند
6:00 ب.ظ - 9:00 ب.ظ این ورکشاپ به صورت آنلاین در بستر Skyroom برگزار می گردد.

موفقیت در آزمون نظام مهندسی معماری