18 خرداد
6:00 ب.ظ - 9:00 ب.ظ این ورکشاپ به صورت آنلاین در بستر Skyroom برگزار می گردد.

مدلسازی اطلاعات ساختمان

27 بهمن
7:00 ب.ظ - 9:00 ب.ظ این ورکشاپ به صورت آنلاین در بستر Skyroom برگزار می گردد.

ورکشاپ آنلاین از Revit تا BIM