هدف آپ گرین گرید ایجاد موجی به سمت ساخت و ساز پایدار، با مصرف انرژی کم و با تأمین آسایش حرارتی و بصری کاربر به منظور بهبود تجربه کاربرد از فضا و عملکرد او است. این رویکرد باعث کاهش آثار مخرب ساخت و ساز در هر دو بازه ساخت و بهره‌برداری بر روی محیط زیست نیز می‌شود.

گروه آپ گرین گرید در سال 1393 با همت تیمی چند رشته‌ای از متخصصین در حوزه‌های ممیزی انرژی، شبیه‌سازی انرژی، فرآیند طراحی با رویکرد انرژی، طراحی پارامتریک، طراحی پوسته‌های واکنش‌گرا، آسایش حرارتی و بصری و انرژی‌های تجدیدپذیر تشکیل شده است.

آپ گرین گرید خدمات مختلف طراحی و تحلیل را به کارفرماها، شرکت‌های مهندسین مشاور، پیمانکاران و موسسات تحقیقاتی ارائه می‌دهد. این خدمات شامل ممیزی انرژی، شبیه‌سازی انرژی و نور، امکان‌سنجی استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، طراحی ساختمان با رویکرد انرژی، طراحی پوسته ساختمان و بسیاری دیگر است.